CONTINGUTS RECUPERACIO JULIOL 2on batxillerat.

CURS 13-14


L’examen de recuperació d’anglès de juliol constarà de dues parts: una prova de comprensió lectora i una redacció .


READING
Llegir un text i contestar preguntes dels següents tipus:

- True or False : decidir si la afirmació plantejada és vertadera o falsa respecte del que diu el text i justificar la resposta copiant directament del text la
línia o línies rellevants. .
- Answer the questions using your own words but taking into account the information in the text:contestar les preguntes a partir de la
informació del text però amb les teues paraules, intentant evitar copiar directament el que diu el text.
- Find synonyms: trobar sinònims en el text
- Multiple choice: triar la resposta adequada entre les tres possibles


WRITING
Redacció d'un text argumentatiu (for and against) o d'opinió
d'entre 130 i 150 paraules.


DOSSIER DE TEXTOS PER A PRACTICAR


Ací hi ha 6 examens per a practicar. Fes tots els readings i els writings d'opinió o for and against, com a mínim, i lliura-los el dia de l'examen. Li donaré un percentatge per a la nota de la recuperació.Recorda que pots trobar orientacions, materials complementaris descarregables i online al WIKI de l’assignatura
http://floridaenglish.wikispaces.com/


El dia de l’examen hauràs de lliurar el dossier i tot el treball que hages realitzat per a preparar-te.

Si tens qualsevol dubte o consulta em pots cridar, enviar un email o passar-te per l’escola (millor que em crides abans)

Ànim!!!