PROVA de certificació de nivell A2 d' ANGLÉS (Common European Framework of Reference for Language)
La prova homologada per a obtenir el certificat de nivell bàsic d’anglès (A2) tindrà lloc el proper dimecres 20 de febrer de 2013 al saló d´ actes de l´ edifici C. Els alumnes de 4t ESO, 1er i 2n de Batxillerat que s’han inscrit a la prova no tindran activitat lectiva ja que la prova s´ estendrà des de les 8:30 fins a les 13:30.
La prova de francès es realitzarà el dimecres 27 de febrer a l´ edifici de Florida Secundària.

Recordeu que es poden consultar exemples de les proves a les webs de les escoles oficials d´ idiomes.

Models de Proves de Certificació curs 2010/11 de l´ EOI de Valencia
http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/val/ordenacion_idiomas.htm

GUIA DEL CANDIDAT